Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Oferta pracy

 DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
STARSZY REFERENT

W DZIALE ADMINISTRACJI 

A.   Liczba etatów: 1

B.   Miejsce wykonywania pracy
Dyrekcja i teren Drawieńskiego Parku Narodowego

C.   Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku starszego referenta należeć będzie wykonywanie zadań w zakresie:
1. Nadzoru i obsługi systemów teleinformatycznych Parku.
2. Technicznego nadzoru nad obiektami Parku.
3. Prowadzenia pojazdów służbowych Parku.
4. Nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.

D.   Wymagania niezbędne
1. Znajomość obsługi komputera i podstawowych pakietów biurowych.
2. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność
i rzetelność.
3. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Prawo jazdy kategorii „B”.
 
E.   Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie: wyższe
Liczba lat pracy: minimum 5 lat
                                              
F.   Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny, życiorys (CV).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1 000).”
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopię dokumentów potwierdzających staż pracy.
4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”.
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą
w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych określonych przepisami o zatrudnieniu.
Administrator danych informuje:
1. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione
o terminie rozmowy,
2. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
3. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957682051.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu i przeniesienia danych w oparciu o art. 15-22 RODO.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Drawieńskiego Parku Narodowego (parter, pokój nr 1) lub przesłać pocztą w terminie do 29.06.2018 r.
do godz. 10 00
na adres:
 
Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2
73- 220 Drawno
 
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„NABÓR NA STANOWISKO STARSZY REFERENT.”
 
G.   Inne informacje:
1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Karmnik Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
  • Drawa, fot. Marcin Bielatko
  • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
  • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
  • Wydra, fot. Ł. Łukasik
  • Bielik, fot. Marcin Bielatko
  • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
  • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]