Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

2021

BADANIA NAUKOWE REALIZOWANE W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM W 2021 roku
Lp.  Tytuł projektu Instytucja (e) realizująca(e) projekt Kierownik projektu Czas rozpoczęcia  projektu  Czas zakończenia projektu Uwagi Decyzja Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów z art. 15 ustawy o ochronie przyrody 
1.

Preferencje dzięcioła czarnego (Dryocopus maritius) w wyborze drzew do wykuwania dziupli

Katedra Zoologii UP Poznań dr hab. inż. Łukasz Myczko mar.21 cze.21   nie
2. Badania monitoringowe ptaków objętych ochroną gatunkową: pliszka górska (Motacilla cinerea), pliszki siwej (Motacilla alba) i zimorodka (Alcedo atthis) DPN   2021 gru.25 pracownicy DPN Decyzja MKiŚ z dnia 15.03.2021 r., DOP-1.61.64.2021.TP
3. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce w latach 2011-2035 Leśny Bank Genów Kostrzyca Czesław Kozioł, Dyrektor kwi.21 gru.25 Chamedafne północna, Zimoziół północny, Lipiennik Loesela,  Decyzja MKiŚ z dnia 31.03.2021 r., DOP-1.61.51.2021. MGr oraz Decyzja MKiŚ z dnia 1.04.2021 r., DOP-1.61.48.2021.MGr
4. Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022 IOP PAN dr hab. Elżbieta Wilk- Woźniak, Dyrektor mar.21 paź.21 Skójka gruboskorupowa Decyzja MKiŚ z dnia 1.04.2021 r., DOP-1.61.33.2021.JS
5. Projekt NCN Sonata 15 „Piękne tylko z wierzchu? – czy koszenie zarastających krzewami i drzewami torfowisk niskich odtwarza też podziemne zbiorowiska mykoryzowych i saprofitycznych grzybów?” realizowanym zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie a wnioskodawcą, tj. Uniwersytetem Warszawskim i kierownikiem projektu dr. Mateuszem Wilkiem. Uniwersytet Warszawski dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW, dr Mateusz Wilk lip.21 30.paź.21 Łąki na Północy, Łunoczka, Głuskie Ostępy Decyzja MKiŚ z dnia 22.06.2021 r., DOP-WPN.61.78.2021.(2) TP
6. „Zadania D3 Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmosalar, 1163 Cottusgobio, 1149 Cobitistaenia, 1099 Lampetrafluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfootshabitats and restoration of wildlifecorridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Szczecin Małgorzata Zimnicka, Damian Spieczyński lip.21 lip.21 4 punkty na Drawie Decyzja MKiŚ z dnia 29.06.2021 r., DOP-WPN.61.75.2021.JS
7. Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dr Sebastain Kutyła, dr hab. Piotr Klimaszyk, prof. UAM, dr Ryszard Piotrowicz, dr Michał Rybak lip.21 gru.21 dystroficzne zbiorniki wodne na 4 stanowiskach: Dystrof k. Jeziora Ostrowiec, Głodne Jeziorko I, Głodne Jeziorko III, zbiornik dystroficzny przy Jeziorze Płociowym Decyzja MKiŚ z dnia 15.07.2021 r.,DOP-WPN.61.102.2021.TP
8. Zwalczanie niecierpka drobnokwiatowego przy pomocy rdzy Puccinia komarovii DPN Ewa Wnuk-Gławdel Małgorzata Górna lip.21 wrz.22 5 powierzchni eksperymentalnych Decyzja MKiŚ z dnia 27.07.2021 r., DOP-WPN.61.120.2021.TP
9. Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału eklogicznego jednolitych części wód powierzchniowych Zakład Rybactwa Rzecznego, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza dr hab. inż. Piotr Parasiewicz sie.21 gru.21 metoda elektropołowu Decyzja MKiŚ z dnia 22.09.2021 r., DOP-WPN.61.124.2021.MŚP
Zestawił: dr inż. Małgorzata Górna
Drukuj