Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2018

Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).W dniu 10 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.

Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację następujących działań:

Nr działania Nazwa działania Wyszczególnienie prac, dostaw, usług Jednostka Ilość Koszt bezpośredni działania
1 Modernizacja miejsca biwakowania Sitnica Wykonanie drenażu zad. 1 276 988,15 zł
Modernizacja miejsca biwakowania "Sitnica" zad. 1
2 Utrzymanie szlaków turystycznych, naprawa i budowa infrastruktury turystycznej na szlakach Utrzymanie szlaków turystycznych h 604 62 932,15 zł
Wykonanie schodów na żółtym szlaku turystycznym zad. 1
Wykonanie schodów na czerwonym szlaku turystycznym zad. 1
Wymiana tablic informujących o walorach przyrodniczych Parku szt. 20
Wykonanie nowych tablic informujących o walorach przyrodniczych Parku szt. 5
3 Zakup toalet leśnych Zakup toalet leśnych szt. 2 67 400,00 zł
4 Budowa kładek turystycznych Budowa kładki "Rudnica" szt. 1 223 681,10 zł
Inspektor nadzoru dla kładki "Runica" szt. 1
Budowa kładki "Podegrodzie" szt. 1
Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz inspektor nadzoru szt. 1
5 Utrzymanie obiektów turystycznych  Zakup drewnianych stojaków na rowery szt. 13 109 523,89 zł
 Zakup tablic informacyjnych dla dzieci szt. 2
Wynajem i serwis toalet przenośnych w miesiącach lipiec-wrzesień na 12 obiektach turystycznych. kmpl. 3
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 13 obiektach turystycznych. szt.  175
Usługa dowozu drewna opałowego mp 520
6 Pielęgnacja upraw Wykaszanie chwastów oraz zmotyczenie pokrywy wokół sadzonek h 503,32 8 107,39 zł
7 Czyszczenia późne Czyszczenia późne ha 3,21 1 650,20 zł
8 Czyszczenia późne z pozyskaniem CP-P ha 11,99 8 050,82 zł
Pozyskanie i zrywka drewna m3 60
9 Odnowienie gniazd Wiosenne odnowienie na gniazdach wyciętych w roku ubiegłym ha 6,93 45 328,34 zł
Ręczne i mechaniczne przygotowanie gleby i jesienne odnowienie na gniazdach wyciętych w roku ubiegłym ha 1,5
Zakup sadzonek DB 2/0 i Jrz 2/0 tszt. 59,01
10 Podsadzenia Mechaniczne przygotowanie gleby ha 6,73 18 598,69 zł
Sadzenie ha 6,73
Zakup sadzonek BK 2/0 tszt. 33,65
11 Przygotowanie sadzonek do prac odnowieniowych Przygotowanie sadzonek do prac odnowieniowych h 173,08 3 355,84 zł
12 Cięcia o charakterze trzebieży wczesnych Pozyskanie i zrywka drewna m3 2870,8 183 632,98 zł
13 Cięcia o charakterze trzebieży późnych Pozyskanie drewna m3 11486,58 603 011,06 zł
Zrywka drewna m3 11486,58
Prace dodatkowe związane z pomocą przy wywozie drewna i udostępnianiem dróg i linii oddziałowych do wywozu h 314
Zakup materiałów szt. 5382
14 Grodzenia Budowa nowych grodzeń m 1590 10 278,17 zł
15 Naprawy istniejących grodzeń Naprawy istniejących ogrodzeń z siatki h 206,1 3 849,34 zł
16 Demontaż starych ogrodzeń z siatki Demontaż starych ogrodzeń z siatki m 5563 13 120,64 zł
17 Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce szt. 91 3 706,56 zł
18 Inwentaryzacja zasiedlenia skrzynek lęgowych Zakup karmy dla ptaków kg 450 12 479,46 zł
Inwentaryzacja zasiedlenia skrzynek lęgowych, oczyszczanie i naprawy uszkodzonych skrzynek lęgowych oraz ponowne ich zawieszanie. h 639,2
19 Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A ha 6,71 3 685,56 zł
20 Utrzymanie dróg leśnych Bieżące utrzymanie dróg leśnych m 15568 93 316,00 zł
Wykonanie projektu na przebudowę drogi zad. 1
21 Odbudowa rurociągu melioracyjnego Odbudowa rurociągu melioracyjnego zad. 1 271 639,30 zł
22 Budowa mostów Budowa mostu "Harcerskiego" szt. 1 3 598 855,28 zł
Nadzór inwestorski most "Harcerski" szt. 1
Budowa mostu "Niskowodnego" szt. 1
Nadzór inwestorski most "Niskowodny" szt. 1
23 Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku Porozumienie z Nadleśnictwem Drawno zad. 1 103 044,66 zł
Porozumienie z RDLP Szczecin zad. 1
Kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego (2 osoby) h 2000
Dyżury kierownictwa h 800
Wzmacniacze sygnału GSM kmpl. 3
24 Uproduktywnienie gruntów Dowóz oraz rozrzucenie kompostu ha 4,1 73 800,00 zł

 

Umowa będzie realizowana do dnia 14 grudnia 2018 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 5.880.845,50 zł.

Drukuj