Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Opis projektu

Projekt LIFE+ ,,POLSKIE OSTOJE PTAKÓW” LIFE09 NAT/PL/000163

Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego realizowany jest projekt LIFE+ pt. ,,Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”. Projekt ten będzie realizowany w ciągu 4 lat (2011-2014).

Koszt całkowity projektu wynosi 1 677 902 €, natomiast środki przeznaczone na ten cel, pochodzą z:

 • 50% środków pochodzi z Komisji Europejskiej
 • 45% środków pochodzi z dotacji NFOŚiGW
 • 5% środków pochodzi z budżetów jednostek realizujących projekt.

Beneficjentem  głównym (koordynującym) projekt jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Białowieży, natomiast Współbeneficjentami projektu są, oprócz DPN:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Narwiański Park Narodowy
 • Słowiński Park Narodowy
 • Park Narodowy „Ujście Warty”.

 Główne założenia projektu:

 • ograniczanie negatywnego wpływu obcych inwazyjnych gatunków drapieżników na sukces lęgowy ptaków wodnych i błotnych poprzez wdrożenie systemu monitoringu i redukcji liczebności norki amerykańskiej i szopa pracza;
 • zwiększenie powierzchni siedlisk ptaków wodnych i błotnych  poprzez  wykup gruntów w celu utrzymania ciągłości ochrony tych siedlisk oraz poddanie ich rekultywacji polegającej na odkrzaczaniu i wykaszaniu łąk i nieużytków;
 • prowadzenie aktywnej ochrony kolonii lęgowych oraz siedlisk w celu utrzymania lub zwiększenia liczebności gatunków ptaków wodnych i błotnych;
 • prowadzenie monitoringu skuteczności działań w projekcie, określenie najbardziej efektywnych metod odłowu drapieżników oraz metod zwiększenia sukcesu lęgowego ptaków.

 

W ramach działań w projekcie ochroną czynną objęte będą następujące gatunki ptaków:

- bąk (Botaurus stellaris)                             

- bączek (Ixobrychus minutus)         

- kropiatka (Porzana porzana)                     

- zielonka (Porzana parva)               

- derkacz (Crex crex)                                    

- żuraw (Grus grus)

- batalion (Philomachus pugnax)                 

- dubelt (Gallinago media)   

- rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo)          

- rybitwa białoczelna (Sterna albifrons)

- rybitwa czarna (Chlidonias niger)             

- rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus)

- gęgawa (Anser anser)                               

- krakwa (Anas strepera)     

- krzyżówka (Anas platyrhynchos)                 

- cyranka (Anas querquedula)                      

- płaskonos (Anas clypeata)                         

- gągoł (Bucephala clangula)

- nurogęś (Mergus merganser)                   

- wodnik (Rallus aquaticus)              

- kokoszka wodna (Gallinula chloropus)      

- łyska (Fulica atra)                                      

- czajka (Vanellus vanellus)             

- ostrygojad (Haematopus ostralegus)

- kszyk (Gallinago gallinago)                        

- słonka (Scolopax rusticola)            

- rycyk (Limosa limosa)                               

- kulik wielki (Numenius arquata)   

- śmieszka (Larus ridibundus)                      

- brodziec krwawo dzioby (Tringa totanus)

- mewa pospolita (Larus canus)                   

- perkozek (Tachybaptus ruficollis)  

- mewa srebrzysta (Larus argentatus)

- zausznik (Podiceps nigricollis)

- ohar (Tadorna tadorna)     

- perkoz rdzawoszyi (Podiceps griseigena)

- mewa mała (Larus minutus)                     

- rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)

- sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)     

- sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)

Działania ochronne, prowadzone przez Drawieński Park Narodowy, to:

 • monitorowanie za pomocą tratw pływających dolin rzecznych i jezior. Określenie tempa kolonizowania terenów przez norkę amerykańską i szopa pracza;
 • redukcja napływających drapieżników przy użyciu pułapek;
 • monitoring sukcesu lęgowego ptaków wodnych i błotnych;
 • ochrona siedlisk nieleśnych wykorzystywanych przez ptaki wodne i błotne poprzez ich wykoszenie lub odkrzaczenie  – 60 ha;
 • czynna ochrona ptaków wodnych i błotnych

a) zabezpieczenie gniazd dziuplaków kolczatkami przed drapieżnikami oraz monitorowanie dojść do gniazd fotopułapkami;

b) skierowana na zwiększenie potencjalnych miejsc do zakładania lęgów- założenie 200 budek dla traczy i gągołów.

 

Strona projektu: www.ptaki-life.pl

Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

 • Bielik, fot. Marcin Bielatko
 • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
 • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
 • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
 • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
 • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
 • fot. Józef Borsuk
 • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
 • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
 • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]