Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Projekt Interreg

Tytuł projektu: „ Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno – przyrodniczy w polskiej i  niemieckiej części zlewni rzeki Odry”.

Program: Program Współpracy Trasgranicznej 2007-2013 Maklemburgia/Pomorze Przednie/Województwo Zachodniopomorskie – INTERREG IV a.

Priorytet 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze wsparcia.

Działanie 1.3. Działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, zachowania krajobrazu, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym.

Partnerzy w projekcie

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Naturpark Barnim e.V. (partner wiodący)
 2. Drawieński Park Narodowy- Dyrekcja Parku (partner 1)
 3. Miasto Biesenthal (partner 2)

Łączna wartość projektu (wszyscy partnerzy): 3.160.573,36 Euro, w tym DPN: 259.943,05 Euro

Okres realizacji projektu: 01.04.2010r. –  31.03.2013 r.

Krótki opis projektu:

Zabiegi ekologiczne w polskiej i niemieckiej części zlewni rzeki Odry:

 • Działania na rzecz odnowy i ochrony fragmentów wód płynących i torfowisk (obszary mokradłowe) na terenie Naturpark Barnim
 • Analiza i monitoring torfowisk (obszarów mokradłowych) oraz wód płynących na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (dalej zwanego DPN)

Działania na rzecz rozwoju polsko-niemieckiej infrastruktury turystyczno-przyrodniczej:

 • Udostępnienie pomieszczeń i zaplecza edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację głównego budynku DPN
 • Stworzenie „Systemu informacji przestrzennej o DPN” w terenie
 • Rozbudowa oferty turystyczno-przyrodniczej poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wzdłuż głównego szlaku rowerowego Berlin - Uznam na terenie Naturpark Barnim i w miejscowości Melchow

Polsko-niemiecka wymiana naukowa i edukacja ekologiczna:

 • Wymiana fachowa poprzez działanie dwustronnych, polsko-niemieckich specjalistycznych grup roboczych
 • Prowadzenie polsko-niemieckich fachowych zajęć szkoleniowych i warszatów
 • Opracowanie polsko-niemieckiej oferty z zakresu edukacji ekologicznej, związanej z działaniami projektowymi 

Praca z opinią publiczną/promocja projektu:

 • Praca z mediami (promocja projektu)
 • Opracowanie polsko-niemieckiej prezentacji internetowej dotyczącej projektu
 • Opracowanie materiałów informacyjno-turystycznych w języku polskim i niemieckim

Celem projektu jest rozpoznanie deficytów ekologicznych polskiej i niemieckiej zlewni rzeki Odry, następnie za pomocą konkretnych działań ochronnych – wyraźne ich zmniejszenie, bądź niedopuszczenie do pogorszenia aktualnego stanu. Działania te spełniają jeden z istotnych wymogów, utwierdzonych m.in. przez Konwencję Ramsarską, Naturę 2000 (Dyrektywa Siedliskowo-Habitatowa 92/43/EWG z dnia  21.05.1992 r. dotycząca ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), Dyrektywę Wodną EU (Art.1 i 4) oraz prawa krajowe. W równej mierze ulegnie znacznej poprawie wartość rekreacyjna całej okolicy. Celem projektu jest więc rozwój atrakcyjnej oferty turystycznej, a także oferty związanej z edukacją ekologiczną.

Chcąc zachować te ekosystemy mokradłowe należy oprócz planowania zabiegów, oceny skuteczności tych zabiegów oraz stałego monitoringu, umiejętnie udostępniać fragmenty tych obszarów turystom. Dziś infrastruktura turystyczna i oferta wydawnicza, którą dysponujemy po obu stronach Odry jest niewystarczająca. Niezbędnym działaniem uzupełniającym jest prowadzenie monitoringu przyrodniczego, jak również właściwe udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo naszego regionu przygranicza dla turystyki.

 

W zakresie tematycznym „Polsko-niemiecki rozwój turystyczno-przyrodniczy obaj partnerzy pragną włożyć istotny wkład w rozwój turystyczny swoich regionów.

Po stronie polskiej projektu istnieje potrzeba modernizacji głównego budynku Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie do obsługi osób niepełnosprawnych. Obecnie w budynku funkcjonuje niewielka sala edukacyjna parku, jednak nie jest ona dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na terenie parku przewiduje się stworzenie „Systemu informacji przestrzennej o Drawieńskim Parku Narodowym”, poprzez  wyposażenie w tablice informacyjne, a także platformę widokową na „Tragankowym Urwisku”  oraz wiatę przystankową ”Szkółka Barnimie”. W ramach projektu planowane jest również  zwiększenie oferty wydawniczej w języku polskim, niemieckim i angielskim, poprzez wydanie przewodników pt. „Śladami mieszkańców Puszczy Drawskiej”. 

Główne zamierzenie w Naturpark Barnim wykonane zostanie na wzgórzu zamkowym z historyczną wieżą widokową w Biesenthal przy szlaku rowerowym Berlin- Usedom. Ma on  stać się punktem wyjściowym dla turystyczno-przyrodniczego udostępnienia zlewni rzeki Finow (niecka zwana Biesenthaler Becken i dolina rzeki Finow, Finowtal).  Miasto Biesenthal jest tutaj partnerem projektu, właścicielem, jak i projektodawcą. W przyszłości będzie także zabezpieczać jego funkcjonowanie. W tym celu podjęte zostały odpowiednie uchwały radnych miejskich. Przy wspomnianym szlaku rowerowym Berlin-Usedom w miejscowości Gräfenbrück znajduje się budynek (były magazyn dawnej Królewskiej Dyrekcji Budownictwa Wodnego), który ma zostać włączony do projektu jako kolejny element turystyczno-przyrodniczy, nawiązujący i łączący się tematycznie ze wspominanym wzgórzem zamkowym w Biesenthal. Jego funkcjonowanie będzie zabezpieczane w przyszłości przez Regionalne Stowarzyszenie Pinnow e.V., będące również partnerem projektu. Turystycznym punktem wyjściowym dla obszarów rzeki Nonnenfließ stać się ma dworzec kolejowy „Naturparkbahnhof” w Melchow. Partnerem w tym wypadku jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Naturparkbahnhof Melchow e.V. oraz gmina Melchow. Budynki w Gräfenbrück i Melchow zostały, pod względem budowniczym wykończone. Powstaną w nich Punkty Informacyjne na temat danej części obszaru, zawartej w projekcie

Przygotowania i dotychczasowe działania:

Od roku 2002 Drawieński Park Narodowy i Naturpark Barnim łączy owocna współpraca. W ramach programu Interreg III zrealizowano dotychczas dwa większe projekty („Projekt Ochrony Nietoperzy“ i „Projekt dotyczący Rzeki Nonnenfließ“), jak również wiele mniejszych projektów związanych ze sztuką, ochroną przyrody i edukacją ekologiczną (Małe projekty). W celach rozwinięcia istniejącej już długotrwałej współpracy zostało w roku 2007 zawarte 6-letnie porozumienie partnerskie o współpracy między Naturpark Barnim a Drawieńskim Parkiem Narodowym. Co 6 miesięcy odbywają się polsko-niemieckie spotkania konsultacyjne na poziomie kierowniczym. Działają również transgraniczne grupy robocze. Praca tych grup będzie także kontynuowana w przyszłości w ramach nowych wspólnych projektów. Ewolucja i uzgodnienia dotyczące obecnego projektu rozpoczęły się już przed trzema laty. 

Struktura organizacyjna zarządzania projektem:

Całościowe zarządzanie projektem prowadzone jest przez partnera wiodącego. Koordynuje on polskie i niemieckie części projektu, jak również regularną pracę polsko-niemieckich grup roboczych.

Lokalne działania inwestycyjne są wdrażane przez poszczególnych partnerów na własną  odpowiedzialność i kontrolowane na miejscu przez partnera wiodącego.

Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

 • Wydra, fot. C. Korkosz
 • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
 • Drawa, fot. Marcin Bielatko
 • Bielik, fot. Marcin Bielatko
 • fot. Józef Borsuk
 • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
 • Wydra, fot. Ł. Łukasik
 • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
 • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
 • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]