Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Historia parku

Pierwsze badania naukowe terenów projektowanego Parku i Puszczy Drawskiej rozpoczęły się w 1969 r. Specjaliści, którym udało się tu dotrzeć, zachwycili się pięknem terenu, głuszą i dzikimi ostępami. Zgromadzone materiały umożliwiły utworzenie w 1974 r. rezerwatu "Rzeka Drawa". Wydarzenie to stało się inspiracją i motywacją do powstania obiektu o randze parku narodowego.

Z wywiadu z wojewodą szczecińskim. "Kurier Szczeciński" 1974 r. "(...) Leży przede mną opasły tom maszynopisu, bogato ilustrowany fotografiami, pełen tablic, wykresów, map. To sporządzona przez zespół naukowców z Akademii Rolniczej w Szczecinie (przy współudziale specjalisty z Wyższej Szkoły Morskiej ze Szczecina) pod kierunkiem prof. Jasnowskich, szczegółowa monografia i dokumentacja flory oraz fauny 547 ha liczącego terenu Puszczy Drawskiej. To terytorium unikatowe w skali Europy (...)."

W latach 1978-79 członkowie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody (WKOP) w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody zgłosili wniosek o utworzenie Drawieńskiego Parku Narodowego w oparciu o rezerwaty "Drawa" i "Radęcin". Wnioskodawcami byli: doc. Lucjan Agapow, mgr inż. Michał Chełkowski, i mgr inż. Jan Krawiec.

"Punktem zwrotnym była konferencja naukowa pt. "Zasoby przyrody w woj. gorzowskim", zorganizowana we wrześniu 1981 r. przez Ośrodek Badań i Konsultacji TWWP, Pracownię Biologii Filii Poznańskiej AWF i Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Opublikowane materiały z konferencji stworzyły możliwość wprowadzenia korekt do obowiązującego programu ochrony środowiska z uwzględnieniem działań jakie należy podjąć by skorygować istniejącą sieć rezerwatów. Powrócono raz jeszcze do sprawy parku narodowego, którą tym razem podnieśli J. i M. Jasnowscy sugerując, że jezioro Ostrowiec wraz z chronioną już w sąsiedztwie Drawą i puszczą w Radęcinie może z powodzeniem być zalążkiem przyszłego parku o randze i pozycji godnej parku narodowego:. Lucjan Agapow, "Studia i materiały", 1983 r.

"Co wyróżnia okolice Drawna, że w ogóle zrodził się projekt parku narodowego ? - lasy i wody "odpowiedział prof. Mieczysław Jasnowski na to pytanie" i to jakie lasy i wody!".
"Ziemia Gorzowska", 14.06.1985 r.

Rada Naukowa Konferencji postanowiła wpisać na listę wniosek o utworzenie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Z pisma Urzędu Wojewódzkiego do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
";Na wyjazdowym posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Gorzowie WLKP. w dniu 16 marca 1983 r., w którym uczestniczył pan minister osobiście oraz dyr. OZLP w Szczecinie, podjęto uchwałę o potrzebie utworzenia parku narodowego w rozsądnych granicach."

Uchwałą Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) z dnia 30 października 1984 r. Drawieński Park Narodowy został wpisany na listę projektowanych parków narodowych. Pozytywną opinię dotyczącą utworzenia parku narodowego wydał po konsultacji z PROP Departament Ochrony Przyrody w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Badania naukowe oraz gromadzenie i uzupełnianie dokumentacji naukowej przyszłego parku narodowego trwały nadal. W badaniach uczestniczyli pracownicy naukowi z następujących ośrodków:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Ośrodek Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.
 • Filia AWF w Gorzowie Wlkp.
 • Osoby z innych ośrodków.

Powołano następujące zespoły badawcze:

 • badający i oceniający wartości roślinności lądowej oraz rzecznej
 • badający fizjografię
 • badający florę jezior
 • oceniający wartości faunistyczne terenu
 • badający stan czystości wód
 • opracowujący funkcje i zasady zagospodarowania turystycznej
 • opracowujący funkcje dydaktyczne
 • zasady gospodarki leśnej i łowickiej
 • zasady gospodarki rybackiej
 • inwentaryzację tarlisk łososia i zasady jego ochrony.

Kierownictwo i koordynację specjalistycznych zespołów powierzono doc. Lucjanowi Agapowowi. Wykonana dokumentacja została przekazana w 1985 r. Ministerstwu Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, tym samym zakończył się podstawowy, najważniejszy etap tworzenia Parku.

Przykładem zaangażowania młodzieży szkolnej, nauczycieli, mieszkańców i lokalnych działaczy w starania o powołanie DPN, był zorganizowany w dniach 28-29 maja 1989 r. "Sejmik młodych działaczy z okazji 60-lecia LOP" w Drawnie. Opisała to Bernadeta Staszczyk - opiekun Koła LOP w Drawnie, która aktywnie działała na rzecz ochrony przyrody:
"Zorganizowano go już po raz trzeci, na terenach projektowanego parku narodowego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z osobliwościami flory i fauny terenu. W sejmiku uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich władz LOP i SOP oraz przewodniczący WKOP doc. Lucjan Agapow. Przyjechały delegacje zarządów wojewódzkich LOP oraz młodzież z województw: pilskiego, poznańskiego, zielonogórskiego, naczelnik miasta Drawna, dyrekcja szkoły w Drawnie, opiekunowie szkolnych kół LOP. Uczestnicy sejmiku podjęli następującą uchwałę w sprawie terenów nad Drawą: ...wnioskujemy pilną potrzebę objęcia ochroną tego terenu przez utworzenie parku narodowego".
B. Staszczyk "Biologia w Szkole" 1989 r.

Drawieński Park Narodowy powstał dzięki staraniom wielu ludzi nauki, społeczników, organizacji i urzędów, którzy byli przekonani o celowości ochrony tych pięknych zakątków. Dziś, wszelkie działania na jego terenie zmierzają do tego, by obecnym i przyszłym pokoleniom dać dowód świetności przyrody.

Historia Parku

 • Badania naukowe na rzece Drawie
 • foto_20050620115400.jpg
 • foto_20050620115434.jpg
 • I dyrekcja DPN 1990
 • II dyrekcja DPN 1992
 • Rok 1990
 • Rok 1991
Drukuj