Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Zimowe liczenia ptaków wodnych

Zimowe liczenia ptaków wodnych zostały, w tym roku, przeprowadzone przez Służby Parku w dniu 16 stycznia. Termin kontroli pokrywał się z terminem zalecanym w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska (tj.  pomiędzy 10 a 20 stycznia).

Liczenia ptaków związanych z siedliskami wodnymi prowadzone są w celu określenia liczebności populacji tych gatunków. Coroczne obserwacje odbywają się  w stałych punktach zlokalizowanych przy ciekach i zbiornikach wodnych na terenie DPN, a także poza granicami Parku, tj. przy jez. Adamowo, Grażyna oraz przy wpływie rzeki Drawy do jeziora Grażyna.

Podczas prowadzonych obserwacji notowane są przez pracowników Parku wszystkie widziane ptaki (osobniki) z listy gatunków objętych Monitoringiem Ptaków Zimujących Wodnych. Spisywane są osobniki: młodociane, dorosłe - samce i samice oraz tzw. nieozanczone (tj. osobniki, dla których nie ustalono wieku ani płci). 

Łącznie na ciekach i zbiornikach wodnych, na terenie DPN, stwierdzono 418 osobników ptaków z 7 gatunków, tj. krzyżówka, gągoł, łabędź niemy, kormoran, tracza nurogęś, czapla siwa oraz zimorodek.

Podczas obserwacji dominowała krzyżówka (306 osobników), najliczniej stwierdzana na jeziorze Ostrowieckim oraz na Drawie.

Drugie miejsce pod względem liczebności zajmował gągoł. Łącznie na terenie Parku zaobserwowano 37 osobników tego gatunku. Gągoł, najliczniej stwierdzany był na rz. Drawie. Jego występowanie odnotowano także na jeziorach Sitno i Płociczno.

Nieco mniej liczne były obserwacje łabędzia niemego (31 osobników). Ptaki tego gatunku widziano na jeziorze Ostrowieckim, rzekach Drawie i Płocicznej, kanale łączącymi jez. Jamno z jeziorem Płociczno oraz na jeziorze Sitno.

Kolejnym gatunkiem obserwowanym w dniu liczenia był kormoran (29 osobników). Gatunek ten widziany był tylko na Drawie. 

W trakcie prowadzonego spisu odnotowano również występowanie 11 osobników tracza nurogęsi. Gatunek ten widziano na jeziorach Sitno i Ostrowieckie.

Na Drawie zaobserwowano 3 osobniki czapli siwej oraz 1 zimorodka.

W dniu liczenia całkowicie zlodzone były jeziora: Marta, Piaseczno Małe, Piaseczno Duże oraz  Pustelnik, zaś prawie całkowicie jezioro Zdroje.

Przed nami kolejne liczenia, ale już w przyszłym roku.

Drukuj
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Karmnik Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Wydra, fot. Ł. Łukasik
  • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
  • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
  • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
  • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
  • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
  • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
  • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
  • Drawa, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]