Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Monitoring chamedafne północnej (CHAMAEDAPHNE CALYCULATA)

W marcu 2020 r. przeprowadzono kontrolę stanowiska rośliny chronionej – chamedafne północnej (Chamaedaphne calyculata) występującej na terenie DPN na jednym z torfowisk. Obserwacje przeprowadzili: Ewa Wnuk Gławdel i Szymon Śródecki.

 

Chamedafne północna w DPN

Chamedafne występuje w subarktycznej (1) i borealnej (2) strefie Azji, Ameryki Północnej oraz Europy.  Na obszarze Europy zasięg zwarty występuje na terenie Finlandii, krajów nadbałtyckich oraz północnej Rosji i Białorusi. Południowo-zachodni kraniec zasięgu europejskiego biegnie przez Litwę      i Polskę. Stanowiska w tych krajach są nieliczne,  a populacje często szczątkowe. Gatunek ten tworzy duże  i zwarte populacje na obszarze tundry. Jest bardzo pospolita na dalekiej północy, np. na Syberii    i w Skandynawii.

W Polsce jest bardzo rzadka. Przez nasz kraj przebiega południowa granica jej zasięgu, najdalej na południe wysunięte są jej dwa stanowiska w Kampinoskim Parku Narodowym.

Natomiast najdalej na zachód wysuniętym stanowiskiem chamedafne jest torfowisko w Drawieńskim Parku Narodowym.

Krzewinkę odkryto na tym terenie w 1973 r. Początkowo objęto ją ochroną rezerwatową, a po utworzeniu Drawieńskiego Parku Narodowego rezerwat przekształcono w obszar ochrony ścisłej.

Wbrew powszechnym twierdzeniom, nie jest „reliktem polodowcowym” – w profilu torfowym brak makroszczątków chamedafne starszych niż ok. 100-150 lat.

Torfowisko położone jest poza szlakami turystycznymi i nie jest udostępnione do zwiedzania.

 

Widok na torfowisko

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej siedliska i oszacowaniu istotnych dla Chamaedaphne  parametrów,  stwierdzono:

-powierzchnia zajęta przez gatunek: około 200m2

-frakcja osobników z organami generatywnymi: około 75%

-stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą: 25-50%

-stopień zwarcia Chamaedaphne calyculata:

osobniki generatywne - kwitnące: mały, osobniki wegetatywne: duży

-stopień zwarcia innych gatunków krzewów: w siedlisku Chamaedaphne: mały, lokalnie na obrzeżach siedliska: średni

-fragmentacja siedliska: duża. Siedlisko Chamaedaphne jest podzielone.  Większe znajduje się w zachodniej części bagna i mniejsze, z dwoma stanowiskami  Chamaedaphne, we wschodniej części. Podzielone zostało przez podrost sosny i brzozy, przez co nastąpiła izolacja części populacji i brak kontaktu między stanowiskami.

-stopień uwodnienia siedliska: duży.

UWAGI:

1.Podczas inwentaryzacji zaobserwowano, że pojedyncze osobniki zlokalizowane przy północnym brzegu torfowiska są suche.

2. Płat o powierzchni ok. 25 m2 z młodymi, wegetatywnymi osobnikami znajduje się w centralnej części płata, w zachodniej części torfowiska.

3. Zinwentaryzowano również stanowisko Chamaedaphne  ok. 10 m od zachodniego brzegu torfowiska.

4. Wysokość generatywnych pędów: ok. 50 cm, wegetatywnych: ok. 25 cm.

5. W izolowanym siedlisku, w wschodniej części torfowiska zinwentaryzowano dwa stanowiska. Jedno składało się z 5 osobników, drugie z 30 osobników. Były to pęd kwitnące.

6. Podczas inwentaryzacji założono stałe punkty w celu wykonywania dokumentacji fotograficznej.

 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i oszacowaniu istotnych dla chamedafne północnej parametrów, można stwierdzić, że populacja tego gatunku na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego jest stabilna.

Opis chamedafne wykonano na podstawie:

- „Operat szaty roślinnej” Tom I: Flora, 2013 r.

- www.atlas.roslin.pl

Autor notatki i zdjęć: Ewa Wnuk Gławdel

 (1) położony w okolicach północnego koła podbiegunowego; podbiegunowy

(2) występujący na obszarach północnych; północny.

Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • Wydra, fot. C. Korkosz
  • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
  • Wydra, fot. Ł. Łukasik
  • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
  • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
  • fot. Józef Borsuk
  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
  • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
  • Bielik, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]