Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Lasy Puszczy nad Drawą

Ostoja ptasia „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016

Ostoja ptasia „Lasy Puszczy nad Drawą” zajmuje powierzchnię około 190 tys. ha.  Ostoja zlokalizowana jest w rejonie biogeograficznym kontynentalnym. Pod względem podziału administracyjnego obejmuje region: szczeciński, gorzowski, koszaliński i pilski. Obszar ostoi położony jest m.in. na terenie innych formach ochrony przyrody. Są to:

Drawieński Park Narodowy.

 1. Rezerwaty przyrody: Jezioro Łubówko, Łasko, Mszary Tuczyńskie, Stary Załom, Wyspa na Jeziorze Bierzwnik, Źródlisko Skrzypowe.
 2. Obszar Chronionego Krajobrazu: Puszcza nad Drawą, Choszczno-Drawsko, Rzeka Korytnica, Bierzwnik, Dominikowo-Niemieńsko, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, ‘’I” i ‘’II” Obszar Chronionego Krajobrazu woj. lubuskiego. 
 3. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLB320046, Dolina Iny koło Recza PLH320004, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Lasy Bierzwnickie PLH320044, Strzaliny koło Tuczna PLH320021.

Około 80% powierzchni ostoi znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, pozostałe około 20% stanowi mozaikę własności prywatnej, komunalnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Użytków Zielonych.

Zagrożenia opisywanej ostoi wynikają z: 

 1. eksploatacji surowców naturalnych (budowa kopalni odkrywkowych złoża węgla brunatnego),
 2. zabudowy rekreacyjnej,
 3. rekreacji pobytowej,
 4. wyrębu starodrzewi i dziuplastych drzew,
 5. sadzenia monokultur,
 6. zanieczyszczenia i eutrofizacja wód,
 7. naturalnej sukcesji roślinności i zalesienia terenów, na których zaniechano rolniczego użytkowania,
 8. kłusownictwa.

      Opisywany obszar specjalnej ochrony ptaków zajmuje rozległy kompleks leśny położony na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. Siedliska leśne zdominowane przez bory sosnowe przeplatają się tu z płatami buczyn, grądów, olsów. Cześć z nich zachowała nadal swój naturalny charakter. Część uległa przekształceniom wynikającym z  prowadzonej od kilkuset lat gospodarki leśnej, która m.in. preferowała hodowlę sosny.

      W urozmaiconym krajobrazie młodoglacjalnym, w którym  wzgórza osiągają wysokość do 220 m n.p.m. liczne są obszary wodno-błotne tj.: jeziora, oczka wodne, mokradła, stawy rybne. Jeziora zróżnicowane są pod względem wielkości misy, głębokości czy trofizmu wód. Są to jeziora dystroficzne, mezotroficzne, eutroficzne.

      Teren urozmaicają dodatkowo rozciągające się w północno-wschodniej części obszaru oraz w okolicach Drawna i Dobiegniewa pola uprawne, łąki oraz pastwiska.

      Centralną część ostoi stanowi Drawieński Park Narodowy. Jest to obszar najcenniejszy pod względem przyrodniczym.

      Opisywana ostoja charakteryzuje się występowaniem co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (bielik, puchacz, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, rybołów, bąk).  Jest to jedna z najważniejszych ostoi lęgowych ptaków drapieżnych w Polsce. Gnieździ się tu m.in.: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, kania czarna i kania ruda, błotniak stawowy, trzmielojad oraz puchacz.

      „Lasy Puszczy nad Drawą” to ważne zimowisko łabędzia krzykliwego (do 150 osobników). W wysokich zagęszczeniach występuje: bąk, dzięcioł czarny, lerka, zimorodek. W czasie jesiennych wędrówek liczebność żurawi przekracza 1% populacji szlaku wędrówkowego.

Przyroda Parku

 • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
 • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
 • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
 • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
 • fot. Józef Borsuk
 • Drawa, fot. Marcin Bielatko
 • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
 • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
 • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
 • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
 • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
 • Bielik, fot. Marcin Bielatko
 • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
 • Wydra, fot. C. Korkosz
 • Wydra, fot. Ł. Łukasik
Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

 • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
 • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
 • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
 • Bielik, fot. Marcin Bielatko
 • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
 • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
 • Drawa, fot. Marcin Bielatko
 • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
 • fot. Józef Borsuk
 • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]