Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Regulamin udostępnienia wód Drawieńskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb

REGULAMIN

udostępnienia wód Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN) do amatorskiego połowu ryb.

A.    Wody w obszarze DPN traktowane są jako wody specjalne.

Dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb zwanego wędkowaniem, w wodach DPN, jest wyłącznie bilet wstępu zwany licencją wraz z kartą wędkarza oraz rejestrem połowu. 

Wysokość opłat za licencje na poszczególne akweny stosownym zarządzeniem ustala dyrektor Parku.

Opłaty, o których mowa w punkcie C, uiszcza się w formie wykupu licencji w Punktach Informacji Turystycznej DPN lub wnosi na rachunek bankowy DPN poprzez platformę do sprzedaży biletów e – bilety (www.dpn.pl).

E.    Wyniki połowów są rejestrowane i zwrot takiego rejestru jest warunkiem wykupienia kolejnej licencji.

F.    W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy regulaminu amatorskiego połowu   ryb PZW.

G.    Zastrzega  się możliwość okresowych zmian dotyczących dopuszczenia do wędkowania w określonych akwenach, określonych gatunków ryb,  ich wymiaru i limitów dziennych.

 

Przepisy szczegółowe

1. Zezwala się na wędkowanie w rzece Drawie od jeziora Dubie Płd. (Adamowo) do mostu przy elektrowni Kamienna od 1 stycznia do 15 marca i od 1 lipca do 31 grudnia, z zachodniego brzegu jeziora Ostrowieckiego jedynie z pomostów oraz  z północno-zachodniego brzegu jeziora Sitno, jedynie z pomostów. Wędkowanie na jeziorach dozwolone jest od 1 kwietnia do 30 listopada.

2. Liczba wędkujących w poszczególnych akwenach jest limitowana: Drawa 20 osób, Jezioro Ostrowieckie 50 osób, jezioro Sitno  20 osób dziennie.

3. Wędkowanie spod lodu jest zabronione.

4. Osobom wędkującym w Drawie zezwala się na poruszanie się pieszo w nurcie rzeki i wzdłuż jej brzegów.

5. Idąc na łowisko nad jeziorami: Sitno i Ostrowieckie, należy poruszać się po wyznaczonych w terenie trasach dojścia.

6. Na terenie Parku zostały wyznaczone miejsca do postoju pojazdów mechanicznych, na których postój pojazdu jest bezpłatny.

7. Wjazd i postój samochodu na miejscu biwakowania nad Drawą jest płatny, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem dyrektora DPN w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego.

8. Rozpalanie  ognisk  i biwakowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi jest zabronione.

9. Wędkowanie ze sprzętu pływającego w wodach Parku jest zabronione.

10. Nie zezwala się na stosowanie jako przynęty żywych  i martwych ryb.

11. Nie  dopuszcza się możliwości zanęcania na jeziorach i rzece w obrębie Parku.

12. Wędkowanie i poruszanie się po terenie Parku dozwolone jest tylko w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca).

13. W razie wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz po zarybieniach, istnieje możliwość zawieszenia  obowiązywania  wykupionych przez wędkarzy licencji  i wstrzymanie sprzedaży licencji.

14. Na rzece Drawie, na całym dopuszczonym odcinku należy stosować metody połowu spinningową i muchową. Sztuczne muchy muszą być wykonane na haczykach bezzadziorowych , a kotwice pozbawione zadziorów.

15. Od wypływu Drawy z jeziora Dubie Płd. (Adamowo) do mostu w Barnimiu dopuszcza się stosowanie metody spławikowej przy użyciu wyłącznie przynęty roślinnej.

16. Łączna ilość złowionych i zabranych z Drawy ryb wymienionej grupy wynosi: 1 sztuka na dzień - łososiowate, lipień, certa, brzana, sum.

17. Nie wolno łowić lipienia od 01.01. do 15.03.

18. Zezwala się na połów metodą spinningową w rzece  od 1.02 do 15.03 i od 1.07. do 30.09.

19. Samowolne budowanie kładek, pomostów oraz wykaszanie roślinności przybrzeżnej jest niedozwolone.

20. Zabrania się zaśmiecania terenu Parku. Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania i pozostawienia porządku na stanowisku.

21. W jeziorach Ostrowieckie i Sitno:

- wolno stosować  przynęty określone w regulaminie PZW  z wyjątkiem żywych i martwych ryb.

- wprowadza się wymiar ochronny dla szczupaka  50 cm  i limit dzienny 2 sztuki.

- nie obowiązują limity ilościowe połowu leszczy, płoci, krąpi.

22. Zabrania się połowu: troci jeziorowej, łososia, certy.

23. W przypadku złowienia w wodach Parku karpia, karasia srebrzystego, pstrąga tęczowego, należy ryby zabrać z łowiska.   

24. Nie jest dozwolone organizowanie na terenie Parku  zawodów wędkarskich.

25. Połów ryb kuszą w wodach Parku jest zabroniony.

26. Dokumenty uprawniające do połowów tj. kartę wędkarza oraz aktualną licencję i rejestr połowów, należy okazywać na żądanie osób posiadających  uprawnienia  do kontroli, którymi są: służba DPN, Policja.

27. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z ustawy  z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym wraz z aktami wykonawczymi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2019r.

Jednocześnie traci moc Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach DPN z dnia 20.03.2015r.

                                                                             

Zatwierdził
Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego

 

Zobacz również:

Drukuj