Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Projekt „Ochrona ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego”

Projekt „Ochrona ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego” nr POIS 02.04.00-00-0145/16 ma na celu ochronę oraz utrzymanie właściwego stanu siedlisk wodnych, w tym następujących siedlisk Natura 2000:

3260 – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitans)

3140 – Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Chara spp.).

3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion

3160 – Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

Za priorytet uznano likwidowanie zagrożeń ze strony gatunków obcego pochodzenia, dotyczy to m.in. takich gatunków jak wizon amerykański (norka amerykańska), szop pracz oraz ryb: karaś srebrzysty, karp, tołpyga biała i pstra, pstrąg tęczowy. Prace zmierzają również do określenia stanu zachowania siedlisk i gatunków zwierząt poprzez realizowanie monitoringu przyrodniczego. W wyniku zrealizowanych monitoringów poszerzona zostanie wiedza na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń dla gatunków rodzimych zwierząt i ich siedlisk, zostaną wypracowane sposoby dalszego postępowania w przypadku metod likwidacji pojawiających się zagrożeń. Dokonana zostanie ocena wpływu podejmowanych działań na przedmioty ochrony.

W związku z powyższym wykonane będą następujące działania:

 1. Zarybienia wybranych odcinków rzek pstrągiem potokowym, lipieniem i brzaną
 2. Usuwanie podczas prac monitoringowych z rzek i jezior gatunków ryb obcego pochodzenia np. karpia, karasia srebrzystego, tołpygi białej lub pstrej, pstrąga tęczowego
 3. Usuwanie z dolin rzecznych szopów praczy i wizonów amerykańskich
 4. Utrzymanie i uzupełnianie potencjalnych 200 miejsc lęgowych dla kaczek leśnych
 5. Wykonanie monitoringu zimorodka wraz z obrączkowaniem piskląt
 6. Monitorowanie ichtiofauny rzecznej i jeziornej poprzez wykonanie połowów kontrolnych oraz wykonanie badania efektywności tarła naturalnego ryb łososiowatych
 7. Monitorowanie roślinności rzecznej i jeziornej
 8. Monitorowanie zatoczka łamliwego
 9. Monitorowanie stanu wybranych grup entomofauny wodnej
 10. Monitorowanie składu chemicznego jakości i stanów wód powierzchniowych
 11. Monitorowanie występowania gatunków obcego pochodzenia i badanie ich wpływu na gatunki rodzime. Dotyczy następujących gatunków: wizona amerykańskiego, szopa pracza, jenota, piżmaka
 12. Monitorowanie populacji kaczek leśnych, gągołów i nurogęsi poprzez skontrolowanie sztucznych gniazd i ustalenie przyczyn strat w lęgach
 13. Ocena wpływu zarybień na pule genowe rodzimych 4 gatunków ryb. Dotyczy następujących gatunków: Salmo trutta, lipień, brzana, certa
 14. Ocena wpływu sztucznych miejsc lęgowych na zdrowotność ptaków je zasiedlających

W każdym roku wydawane będą materiały informacyjne o projekcie oraz o metodach ochrony ekosystemów wodnych Parku np. foldery dla kajakarzy i wędkarzy, kalendarze przybliżające użytkownikom problemy związane z ochroną ekosystemów wodnych oraz przedstawiające piękno dzikiej przyrody. W szkołach odbędą się prelekcje dla dzieci i młodzieży - w tym celu zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych. W ostatnim roku realizacji projektu, zorganizowana będzie konferencja poświęcona działaniom wykonanym w ramach projektu oraz doświadczeniom naukowym innych jednostek w tematyce związanej z czynną ochroną ekosystemów wodnych.

Wartość projektu wynosi 1.438.802 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 1.222.981,70 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA- PDF

Drukuj