Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

2020

BADANIA NAUKOWE REALIZOWANE W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM W 2020 roku
Lp.  Tytuł projektu Instytucja (e) realizująca(e) projekt Kierownik projektu Czas rozpoczęcia  projektu  Czas zakończenia projektu Uwagi Decyzja Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów z art. 15 ustawy o ochronie przyrody 
1. Monitoring stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, realizowany w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosienniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce  UAM Stacja Geoekologiczna w Storkowie prof. Józef Szpikowski 2020 2021 pozwolenie DPN-483/55/2020  
2. Wpływ produkcji węgla drzewnego na zmiany środowiska w Północnej Polsce - nowatorskie podejście "multi-proxy" Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  PAN dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ PAN 2020 2020        publikacja 2022/2023 pozwolenie DPN-483/69/2020 Decyzja MŚ z dnia 14.08.2020 r., DOP-PN.436.84.2020.MŚ
3. „Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2020 -2021” zleconego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (umowa nr DOF/DMŚ/84/2020/F) EUROFINS OBiKŚ mgr inż. Katarzyna Tuszyńska 2020 2021 pozwolenie DPN-483/70/2020 Decyzja MŚ z dnia 14.08.2020 r., DOP-PN.436.76.2020.MŚ
Zestawił: dr inż. Małgorzata Górna
Drukuj