Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2020

Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).11 maja 2020 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.5.2020 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 1 472 710,57 PLN. Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2020 roku.

 

 

L.p.

Grupa działań

Nazwa działania

Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.)

Jednostka miary

Liczba jednostek miar

Wartość całkowita działania
[PLN]

1

Działania związane z gospodarką leśną

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku

1. Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego

m-ce

6

115 164,48

2. Patrole lotnicze

zad.

1

3. Osługa samochodu patrolowo-gaśniczego

h

2150

4. Przegląd radiotelefonów

szt.

13

2

Działania związane z gospodarką leśną

Grodzenie upraw siatką

1. Wykonanie nowego ogrodzenia: korowanie i wkopanie słupków, przybicie siatki, wkopanie brzegu siatki w wyorany pas, wykonanie bram lub przejść, załadunek i rozładunek materiałów z przyczepy - prace ręczne

h

1964,52

49 946,14

2. Wykonanie nowego ogrodzenia: naciągnięcie siatki, transport materiałów, wyoranie pasa pod wkopanie siatki - prace ciągnikiem

h

58,63

3. Zakup słupków dębowych (S2a)

m3

47,95

4. Zakup gwoździ i skobli

kg

90,5

3

Działania związane z gospodarką leśną

Naprawa istniejących grodzeń

1. Bieżące naprawianie uszkodzeń: łatanie dziur, usuwanie powalonych drzew lub gałęzi, wkopanie przewróconych słupków lub korowanie i wkopanie nowych słupków  - prace ręczne

h

180,3

5 050,62

2. Bieżące naprawianie uszkodzeń: transport materiałów, ściąganie drzew powalonych na ogrodzenie  - prace ciągnikiem

h

23

3. Bieżące naprawianie uszkodzeń: wycinka i przeżynka powalonych drzew i gałęzi na ogrodzeniach - prace pilarką

h

37

4

Działania związane z gospodarką leśną

Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A

Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A

ha

0,33

155,03

5

Działania związane z gospodarką leśną

Przygotowanie gleby

1. Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów

tmb

72,78

6 359,04

2. Ręczne przygotowanie gleby - darcie pasów

1000 szt.

0,2

6

Działania związane z gospodarką leśną

Sadzenie

1. Sadzenie

1000 szt.

73,09

76 303,19

2. Dołowanie sadzonek

1000 szt.

73,09

3. Przygotowanie materiału do przykrycia dołu

szt

10

4. Dowóz sadzonek - prace ciągnikowe

h

39

5. Załadunek lub rozładunek sadzonek

1000 szt.

73,09

6. Wykonanie dołu do sadzonek

m3

57,3

7. Zakup sadzonek (w tym: Dbb 2/0 - 47,74 tszt, Bk 2/0 - 20,90 tszt., Jrz - 4,45 tszt.)

1000 szt.

73,09

7

Działania związane z gospodarką leśną

Usuwanie czeremchy amerykańskiej

Usuwanie czeremchy amerykańskiej (czterokrotne oczyszczanie pozostałej po ścięciu części pnia z pączków - 250 h oraz wyrywanie siewek - 307,5 h)

ha

2,5

9 031,50

8

Działania związane z gospodarką leśną

Próbne poszukiwania owadów w ściółce

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na powierzchniach próbnych w obrębie stałych partii kontrolnych

h

273

4 422,60

9

Działania związane z gospodarką leśną

Wykaszanie chwastów w uprawach

Wykaszanie chwastów w uprawach

ha

14,18

7 319,03

10

Działania związane z gospodarką leśną

Trzebieże późne

1. Pozyskanie drewna

m3

7370,2

394 263,25

2. Zrywka drewna

m3

7370,2

3. Prace ciągnikowe

h

72

4. Prace pilarkowe

h

48

5. Prace ręczne

h

48

6. Farba do znakowania drzew i drewna

szt.

190

7. Lubryka

tuzin

5

8. Uchwyt plastikowy do lubryki

szt.

4

9. Taśma miernicza 25m

szt.

3

10. Wkład zapasowy do taśmy 25m

szt.

4

11. Średnicomierz  60cm

szt.

1

12. Średnicomierz 30cm

szt.

1

11

Działania związane z gospodarką leśną

Demontaż starych ogrodzeń z siatki

1. Zdemontowanie ogrodzenia: zdjęcie siatki, zwinięcie jej w rolki, wykopanie i złożenie słupków, załadunek i rozładunek materiałów - prace ręczne

h

266,31

4 594,65

2. Zdemontowanie ogrodzenia: wyrywanie przerośnietej siatki z ziemi, transport materiałów do miejsca magazynowania - prace ciągnikiem

h

10

12

Działania związane z gospodarką leśną

Utrzymanie dróg leśnych

1. Zakup kruszywa 0-31,5 mm

tona

405

90 703,50

2. Zakup kruszywa 32-63 mm

tona

243

3. Uzupełnienie ubytków kruszywem,wyrównanie

tona

648

13

Działania związane z gospodarką leśną

Trzebieże wczesne

Pozyskanie drewna

m3

4 170,80

332 218,71

Zrywka drewna

m3

4 170,80

14

Działania związane z gospodarką leśną

Melioracje agrotechniczne

Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych

ha/mp

7,33/120

8 467,20

15

Inne działania związane z gospodarką leśną

Utrzymanie szlaków turystycznych

1. Prace ciągnikiem

h

108

54 289,08

2. Wykaszanie szlaków

ha

3,55

3. Prace pilarką

h

206

4. Prace ręczne

h

279

5. Usługa specjalistyczna

zad.

1

16

Inne działania związane z gospodarką leśną

Czynna ochrona ptaków leśnych

1. Czyszczenie skrzynek lęgowych.

szt

1751

10 540,62

2.Zakup karmy dla ptaków.

kg

450

17

Inne działania związane z gospodarką leśną

Utrzymanie miejsc udostępnionych dla ruchu turystycznego (biwakowania, miejsc postoju pojazdów, miejsc postoju dla kajakarzy oraz miejsc odbioru kajaków)

1. Wynajem i serwis toalet przenosnych w miesiącach lipiec - wrzesień

m-ce

3

108 846,00

2. Serwis toalet leśnych i przenośnych DPN

m-ce

3

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

szt.

170

4. Wykonanie i montaż 2 szt. drewnianych tablic informacyjnych

szt.

2

5. Transport drewna na miejsca biwakowania

m3

220

18

Inne działania związane z gospodarką leśną

Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych - naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjnej i turystycznej

Wykonanie projektu, transport i montaż tablic informacyjnych na terenie DPN, stelaży drewnianych, blatu tablicy

szt.

20

58 425,00

19

Inne działania związane z gospodarką leśną

Modernizacja miejsca biwakowania "Pstrąg", etap I

Modernizacja miejsca biwakowania Pstrąg (wymiana infrastruktury, przebudowa w zakresie układu funkcjonalnego)

zad.

1

86 610,93

20

Inne działania związane z gospodarką leśną

Utrzymanie miejsc udostępnionych

Sporzadzenie ekspertyzy zdrowotności drzewostanu znajdującego się w sąsiedztwie rzeki Drawy oraz ewentualne usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu wodnego na rzece Drawie

zad.

1

50 000,00

 

 

 

 

 

 

1472710,57

 

Zestawił: Małgorzata Górna

Drukuj