Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Regulamin udostępniania obszaru Drawieńskiego Parku Narodowego do badań naukowych

§ 1

Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku, pod warunkiem zarejestrowania badań w formie wypełnienia wniosku o nich informującego i zobowiązania się autora do udostępnienia wyników badań dla Parku.

 § 2

Wniosek musi zawierać:

 • temat badawczy w pełnym brzmieniu,
 • wskazanie celu, przedmiotu i metody badań ( w przypadku tematów nowo zgłaszanych),
 • dane personalne i kontaktowe autora tematu oraz osoby (osób) uprawnionej do kierowania pracami zespołów badawczych na terenie Parku,
 • określenie obszaru, na którym prowadzone będą badania terenowe w Drawieńskim Parku Narodowym,
 • określenie terminu realizacji prac terenowych,
 • określenie terminu zakończenia prac kameralnych,
 • określenie charakteru i ilości materiału badawczego przewidywanego do pozyskania na terenie Parku wraz z uzasadnieniem konieczności jego pozyskania.

§ 3

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia ( formularz karty badań naukowych) stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Wnioski powinny być składane pisemnie w Dyrekcji Parku z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku badań niewiążących się z ingerencją w przyrodę Parku, dyrektor Parku wydaje zgodę, o której mowa w § 1 na podstawie wypełnionego wniosku  rejestracyjnego badań.

§ 5

W przypadku badań wiążących się z ingerencją w przyrodę Parku dyrektor Parku może wydać zgodę, o której mowa w § 1. Przed podjęciem decyzji w przypadku nowych tematów badawczych, a także wystąpienia szczególnych okoliczności, Dyrektor zasięgnie opinii Rady Naukowej Parku lub niezależnego eksperta wybranego przez Park. W takim przypadku okres załatwiania zezwolenia może być wydłużony do 3 miesięcy.

§ 6

Rozpoczęcie prac badawczych może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez wnioskującego zezwolenia Dyrektora, określającego warunki i zasady realizacji badań. Zezwolenie należy okazywać każdorazowo w terenie na żądanie służb Parku.

§ 7

Zezwolenie na badania naukowe wydawane jest na sprecyzowany we wniosku okres realizacji tematu badawczego, dotyczy ściśle określonego miejsca i upoważnia do bezpłatnego przebywania na terenie DPN w czasie i miejscu wykonywania badań.

§ 8

Poruszanie się samochodem oraz używanie środków pływających na terenie DPN, w trakcie badań, jest możliwe po uzyskaniu oddzielnego upoważnienia. Upoważnienie takie należy okazywać każdorazowo na żądanie Służby Parku.

§ 9

Sposób oznakowania powierzchni badawczych i punktów obserwacyjnych winien być uprzednio uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Parku. Po zakończeniu badań oznakowania te należy usunąć, chyba, że Dyrektor Parku podejmie decyzję o ich pozostawieniu.

§ 10

Zbiór materiałów badawczych (okazy roślin, grzybów lub ich części, zwierzęta, próby glebowe itp.) powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Niestosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu spowoduje utratę jego ważności i może być podstawą do odmowy wydania kolejnych zezwoleń dla realizującego badania lub całego zespołu.

§ 12

Dopuszcza się wydanie zezwolenia na wniosek osoby nie posiadającej stopnia naukowego, jeżeli zamierzone badania wykonane będą pod nadzorem osoby ze stopniem naukowym.

§ 13

Samodzielni autorzy/kierownicy tematów badawczych, którzy uzyskali zezwolenia na badania są zobowiązani do składania w Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego  pisemnej informacji o postępach w realizacji badań w terminie do końca grudnia każdego roku kalendarzowego, w którym trwa realizacja tematu badawczego.

§ 14

W zamian za zgodę na udostępnienie terenu Parku do badań, badacz jest obowiązany przekazać nieodpłatnie do zbiorów biblioteki Parku jedną odbitkę każdej pracy, każdego publikowanego artykułu wykorzystującego wyniki zebrane w Parku oraz jedną kopię każdego niepublikowanego sprawozdania, dysertacji itp., w której wykorzystano wyniki takich badań.

§ 15

Wyniki badań zgromadzone w Parku są publicznie dostępne z zachowaniem osobistych praw autorskich ich autorów i powszechnie przyjętych dobrych obyczajów w zakresie korzystania z własności intelektualnej.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku doc
Wzór wniosku pdf

Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

 • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
 • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
 • fot. Józef Borsuk
 • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
 • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
 • Wydra, fot. Ł. Łukasik
 • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
 • Wydra, fot. C. Korkosz
 • Drawa, fot. Marcin Bielatko
 • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]