Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2021

W dniu 22 lipca 2021 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.6.2021 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
z siedzibą w Warszawie, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie.Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 2 813 130,71 PLN. Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2021 roku.

Nr działania Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
1 Poprawki Ręczne przygotowanie gleby tszt 4,61 6208,06
Sadzenie tszt 4,61
Dołowanie sadzonek tszt 4,61
Przygotowanie materiału do przykrycia szt. 1
Poprawienie istniejącego dołu szt. 1
Dowóz sadzonek h 5
Załadunek lub rozładunek sadzonek tszt 4,61
Zakup sadzonek (Dbb 2/0 - 4,61 tszt.) tszt 4,61
2 Usuwanie czeremchy amerykańskiej Czterokrotne oczyszczanie pozostałej po ścięciu części pnia z pączków , wyrywanie siewek oraz ścinanie w pierwszym roku na wysokości ha 13,06 48631,76
3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych 3.1.Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego m-ce 6 126529,4
3.2.Patrole lotnicze zad. 1
3.3.Osługa samochodu patrolowo-gaśniczego h 2200
3.4.Przegląd radiotelefonów szt. 12
4 Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A ha 0,33 143,55
5 Sadzenie Sadzenie 1000 szt. 23,82 23646,76
Dołowanie sadzonek 1000 szt. 23,82
Przygotowanie materiału do przykrycia dołu szt. 3
Dowóz sadzonek - prace ciągnikowe h 21
Załadunek lub rozładunek sadzonek 1000 szt. 23,82
Wykonanie dołu do sadzonek do sadzonek m3 15
Zakup sadzonek Dbb 2/0 - 19,42 tszt., Jrz - 4,40 tszt.) 1000 szt. 23,82
Transport sadzonek km 350
6 Próbne poszukiwanie owadów w ściółce Usługi zbierania różnych form owadów zimujących w ściółce prób 91 4422,6
7 Monitorowanie zagrożenia drzewostanów iglastych od brudnicy mniszki Zakup feromonów do pułapek feromonowych wraz z dostawą szt. 30 242,31
8 Prowadzenie czyszczeń późnych bez pozyskania drewna użytkowego Wykonanie czyszczeń późnych ha 0,33 193,88
9 Naprawa istniejących grodzeń Bieżące naprawianie uszkodzeń h 216 4569,89
10 Demontaż starych ogrodzeń z siatki Zdemontowanie ogrodzenia mb 4900 12870,3
11 Prowadzenie czyszczeń wczesnych Wykonanie czyszczeń wczesnych ha 0,57 320,03
12 Utrzymanie dróg leśnych 12.1. Zakup kruszywa 0-31,5 mm tona 544 146078
12.2. Zakup kruszywa 32-63 mm tona 405
12.3. Uzupełnienie ubytków kruszywem,wyrównanie tona 949
12.4. Wyrównanie dróg mechaniczne mb 7502
13 Grodzenie upraw siatką 13.1. Wykonanie nowego ogrodzenia h 3130 27058,9
13.4. Zakup słupków dębowych (S2a) m3 31
13.5. Zakup gwoździ i skobli kg 13
14 Wykaszanie chwastów w uprawach wykaszanie chwastów ha 22,37 12413,87
15 Trzebieże późne 15.1. Pozyskanie drewna m3 12095,15 653291,45
15.2. Zrywka drewna m3 12095,15
15.3. Prace ciągnikowe h 94
15.4. Prace pilarką h 45
15.5. Prace ręczne h 53
15.6. Farba do znakowania drzew i drewna szt. 276
Lubryka tuzin 16
15.7. Uchwyt plastikowy do lubryki szt. 4
15.8. Taśma miernicza 25m szt. 7
15.9. Średnicomierz 60cm szt. 1
15.10.Ośnik strzemiączkowy szt. 6
15.11. Numerki do znakowania drewna tszt 3
16 Trzebieże wczesne 16.1. Pozyskanie m3 3901,2 298343,79
16.2. Zrywka m3 3902,2
17 Melioracje agrotechniczne Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych ha 0,28 3335,04
mp 720
18 Przygotowanie gleby Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów tmb 26,57 2238,19
19 Utrzymanie szlaków turystycznych 19.1. Prace ciągnikiem ha 154 58427,64
19.2. Wykaszanie szlaków ha 3,55
19.3. Prace pilarką h 254
19.4. Prace ręczne h 299
19.5. Usługa specjalistyczna - podcięcie gałęzi na drzewach stojących i usuwanie drzew niebezpiecznych przy użyciu podnośnika zad. 1
20 Czynna ochrona ptaków Czyszczenie skrzynek lęgowych szt. 992 4493,88
21 Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych  naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjnej i turystycznej 21.1. Wykonanie projektu, transport i montaż tablic informacyjnych na terenie DPN, stelaży drewnianych, blatu tablicy szt. 20 175700,5
21.2. Organizacja 5 odcinków ścieżki poznawczej ,,Pozycja Pomorska'' na terenie DPN: wykonanie infrastruktury drewnianej składającej się łącznie z 5 tablic informacyjnych, 42 słupków informacyjnych oraz 11 drogowskazów. szt. 58
22 Utrzymanie obiektów turystycznych 22.1. Wynajem i serwis toalet przenośnych w miesiącach 01.07.2021 - 30.09.2021 r. m-ce 3 448305,34
22.2. Serwis toalet leśnych (6 szt.) i przenośnych (2 szt.) DPN m-ce 3
22.3. Transport drewna na miejsca biwakowania i Stacji Terenowej DPN m3 220
22.4. Zakup tablic informacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych DPN szt. 2
22.5. Budowa schodów i slipu do transportu kajaków na miejscu biwakowania Drawnik zad. 1
22.6. Budowa schodów i slipu do transportu kajaków na miejscu biwakowania Barnimie zad. 1
22.7. Budowa schodów i slipu do transportu kajaków na miejscu biwakowania Pstrąg zad. 1
22.8. Zakup i montaż toalet leśnych szt. 2
22.9. System informacji przestrzennej o DPN - wykonanie i montaż tablic informujących o walorach przyrodniczych DPN szt. 22
22.10.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021 r. - 15.12.2021 r. szt. 181
23 Rozbiórka i budowa kładki konotopskiej dla pieszych przez rzekę Drawę na terenie DPN 23.1. Rozbiórka istniejącej kładki drewnianej i budowa nowej kładki o konstrukcji metalowo-drewnianej. (Kosztorys inwestorski szacunkowy z dnia 01.09.2020 r. autor: inż.. Stanisław Kamiński) szt. 1 755665,57
23.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi szt. 1
23.3. Nadzór inwestorski szt. 1
Zestawił: Małgorzata Górna 2813130,71
Drukuj