Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2022

W dniu 1 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.5.2022 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
z siedzibą w Warszawie, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie.Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 2 380 425,53 PLN.

Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 16 grudnia 2022 roku.

Nr działania Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
1 Czyszczenia wczesne Wykonanie czyszczeń wczesnych ha 2,25 1 088,64
2 Wykaszanie chwastów w uprawach Wykaszanie chwastów ha 19,97 10 834,69
3 Przygotowanie gleby Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów tmb 14,90 1 115,48
4 Sadzenie  4.1. Sadzenie tszt 16,30 18 942,53
4.2. Dołowanie sadzonek tszt 16,30
4.3. Przygotowanie materiału do przykrycia dołów szt 3,00
4.4. Poprawienie istniejącego dołu szt 2,00
4.5. Wykonanie dołu na sadzonki m3 12,00
4.6. Dowóz sadzonek h 19,00
4.7. Załadunek lub rozładunek sadzonek tszt 16,30
4.8. Zakup sadzonek tszt 16,30
5 Usuwanie czeremchy amerykańskiej Usuwanie czeremchy amerykańskiej - w miesiącu czerwcu odpowiedniej wielkości egzemplarze obcinane są na wysokości 1m  od ziemi, a pozostałą część po ścięciu pnia oczyszcza się ze wszystkich pączków. Zabieg oczyszczania powtarza się w trakcie okresu wegetacyjnego lącznie trzy razy w odstępach miesięcznych (czerwiec, lipiec - sierpień, sierpień - wrzesień). Ponadto na powierzchni wyrywa się wszystkie siewki czeremchy. ha 13,79 47 731,65
6 Melioracje agrotechniczne Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych ha 1,46 2 419,20
mp 200,00
7 Trzebieże późne 7.1. Pozyskanie drewna rh 16 722,73 434 544,45
7.2. Zrywka drewna rh 3 637,88
7.3. Prace ciągnikowe h 78,00
7.4. Prace pilarkowe h 45,00
7.5. Prace ręczne h 53,00
7.6. Farba do znakownia drzew i drewna szt 174,00
7.7. Lubryka tuzin 2,00
7.8. Taśma miernicza 25m szt 7,00
7.9. Średnicomierz 60cm szt 2,00
7.10. Wkłady do taśmy szt 2,00
7.11. Numerki do znakowania drewna tszt 11,00
8 Trzebieże wczesne 8.1. Pozyskanie drewna rh/m3 9 001,35'/
3 349,10
228 643,60
8.2. Zrywka drewna rh/m3 2144,03'/
3 349,10
9 Wsparcie techniczne systemu LasInfo Roczny koszt utrzymania aplikacji - wsparcie techniczne systemu LasInfo, na który składają się: desktopowa aplikacja Lasinfo (zarządzanie gospodarką leśną), System informacji przestrzennej PNGIS wraz z systemem monitoringu przyrodniczego, LasInfo obrót drewnem, mLas Inżynier monitoring, mLas mini.  szt. 1,00 11 880,00
10 Naprawa istniejących grodzeń 10.1. Bieżące naprawianie uszkodzeń: łatanie dziur, usuwanie powalonych drzew lub gałęzi, wkopanie przewróconych słupków lub korowanie i wkopanie nowych słupków - prace ręczne h 166,20 5 064,12
10.2. Bieżące naprawianie uszkodzeń: wycinka i przeżynka powalonych drzew i gałęzi na ogrodzeniach, łupanie słupków - prace pilarką h 36,00
10.3. Bieżące naprawianie uszkodzeń: transport materiałów, ściąganie drzew powalonych na ogrodzenie - prace ciągnikiem h 27,00
11 Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na powierzchniach próbnych w obrębie stałych partii kontrolnych Usługi zbierania różnych form owadów zimujących w ściółce prób 91,00 4 422,60
12 Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A ha 0,33 143,55
13 Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku 13.1.Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego m-ce 6,00 506 993,40
13.2.Patrole lotnicze zad. 1,00
13.3.Osługa samochodu patrolowo-gaśniczego h 2 200,00
13.4.Przegląd radiotelefonów szt. 12,00
13.5. Wyposażenie baz sprzętu ppoż.: 25 szt. szpadli, 25 szt. tłumic, 10 szt. hydronetk szt. 60,00
13.6. Dokumentacja "Remont PCW wraz z oznakowaniem" zad. 1,00
13.7. Zakup tabliczek do oznakowania PCW szt. 34,00
13.8. Remont 13 PCW -  pomostów kamiennych oraz drewnianych.  zad. 1,00
14 Utrzymanie dróg leśnych 14.1.Zakup kruszywa 0-31,5 mm tona 574,00 147 242,00
14.2.Zakup kruszywa 32-63 mm tona 232,00
14.3.Uzupełnienie ubytków kruszywem,wyrównanie tona 806,00
14.4.Wyrównanie dróg mechaniczne mb 10 546,00
15 Czynna ochrona ptaków leśnych 15.1. Zakup karmy dla ptaków kg 500,00 6 605,08
15.2.Czyszczenie skrzynek lęgowych szt 878
16 Utrzymanie szlaków turystycznych 16.1.1. Prace ciągnikiem h 146,00 162 391,08
16.1.2. Wykaszanie szlaków ha 3,30
16.1.3. Prace pilarką h 266,00
16.1.4. Prace ręczne h 299,00
16.1.5. Usługa specjalistyczna zad. 1,00
16.2. Zakup pilarki spalinowej z futerałem szt. 2,00
16.3. Wykonanie i instalacja w wybranych lokalizacjach na terenie DPN tablic informacyjnych wraz z kolorowym nadrukiem tekstów i grafik (w tym zdjęć) prezentujacych dziedzictwo historyczno - kulturowe, osobliwości przyrody, zasady bezpieczeństwa poruszania się po terenie Parku oraz działania na terenie DPN służące ich zachowaniu.  szt. 18,00
17 Modernizacja kładki Konotopskiej przez rzekę Drawę na terenie DPN 17.1. Modernizacja istniejącej kładki o konstrukcji metalowo-drewnianej polegający na wymianie zniszczonych elementów: pokładu, balustrad i niektórych elementów nośnych. Kosztorys  szacunkowy z dnia 26.08.2021 r. kpl 1,00 351 988,87
17.2. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne kpl 1,00
18 Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Runicę 18.1. Rozbiórka istniejącego mostu drewnianego i budowa kładki pieszo-rowerowej o konstrukcji stalowo-drewnianej. Kosztorys inwestorski z dnia 14.09.2021 r. kpl 1,00 358 229,59
18.2. Nadzór inwestorski kpl 1,00 14 145,00
19 Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Wigierskim Parku Narodowym i Drawieńskim Parku Narodowym 19.1. Prace terenowe:
- wyznaczenie stałych powierzchni badawczych,
- obserwacje objawów chorób roślin, opis objawów,
- ocena zdrowotności,
- pobranie próbek porażonych roślin i bezkręgowców występujących na grzybach,
- ocena allelopatyczności I. parviflora,
- analiza występowania
I. parviflora, I. noli-tangere oraz P. komarovii;
- dokumentacja fotograficzna
h 432,00 66 000,00
19.2. Prace laboratoryjno-kameralne:
- hodowla grzybów pasożytniczych,
- identyfikacja gatunkowa grzybów i bezkręgowców,
- hodowla mszyc i sztuczne infekcje,
- analizy molekularne grzybów
- opracowanie uzyskanych wyników, sporządzenie raportu 
h 1 040,00
Zestawił: Małgorzata Górna 2 380 425,53
Drukuj