Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Monitoring wydry w DPN, 2019.

Jak to robimy?

Wydra, to herbowe zwierzę Drawieńskiego Parku Narodowego. Jej obecność świadczy o bardzo dobrych warunkach bytowania na tym terenie. Zapewniają je m.in: czyste wody Drawy i jej dopływu – Płocicznej i obfitość pokarmu: ryb, a także wodnych bezkręgowców, np. raków. W menu wydry znajdują się także płazy -głównie żaby.

Wydra, fot. Ł. Łukasik

Monitoring, to konkretne zadania. Jakie?

Monitoring wydry przeprowadza się w Drawieńskim Parku Narodowym co 3 lata. Ostatnie takie działania miały miejsce w 2016 r. Teraz przyszedł czas na kolejne obserwacje. I tak, w dniach: 17, 18, 21 i 22 stycznia 2019 r. skontrolowano 35, tak zwanych punktów monitoringowych, z czego 32 znajdują się na terenie DPN, a 3 zlokalizowane są w bezpośredniej jego bliskości. Każdy punkt sprawdzano pod względem obecności następujących śladów: tropów, odchodów z podziałem na odchody suche i wilgotne oraz kopców z wydzieliną zapachową.

Trop, czyli odcisk łapki wydry, fot. Sz. Śródecki

Ślad drapania wydry, fot. Sz. Śródecki

Obecność tropów wydry, stwierdzono na 8 stanowiskach spośród wszystkich 35. Powodem tego były zapewne panujące w tym czasie warunki atmosferyczne - brak opadów śniegu oraz temperatura poniżej zera powodująca zamarzanie gruntu, a co za tym idzie - trudność pozostawiana tropów.

Trop wydry, fot. Sz. Śródecki

Podczas monitoringu poszczególnych gatunków, bardzo ważnych informacji  dostarczają nam także odchody zwierząt, w tym wypadku – wydry. Stwierdzono je na 22 stanowiskach, podobnie jak w 2016 roku. Wśród tych śladów badacz rozróżnia tzw. odchody suche i świeże. Te pierwsze, czyli pozostawione jakiś czas temu, zaobserwowano na 4 stanowiskach. Nie stwierdzono tam żadnych tropów, co oznacza, że wydry dawno nie odwiedzały tych miejsc. Pozostałe 18 stanowisk, jak najbardziej dokumentuje regularną obecność tych zwierząt, ponieważ zanotowano (używając fachowego słownictwa) świeże odchody wilgotne oraz na 7 z nich stwierdzono także tropy, czyli odbicie łap.

Tropy wydry na śniegu, fot. Sz. Śródecki

Innym, ważnym źródłem wiedzy, dla osoby, która prowadzi monitoring, są pozostawione przez wydry kopce zapachowe. Stwierdzono je na 4 stanowiskach. Były tam również wydrze tropy, a na 3 z nich także wilgotne odchody.

Kopiec zapachowy wydry, fot. Sz. Śródecki

Jakie wnioski przyniósł monitoring wydry w 2019 r.?

Populacja wydry w Drawieńskim Parku Narodowym jest stabilna. Dane z monitoringu w 2016 r. pokrywają się z obecnymi obserwacjami. Oznacza to, że na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz  obserwacji przyrodniczych, liczebność wydry na terenie DPN i w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic, szacuje się na około 20-25 osobników.

Wydra, fot. Ł. Łukasik

Tabelaryczne zestawienie danych zebranych podczas monitoringów wydry w 2016 i 2019 r. przedstawiają się następująco:

Dane zbierane na 35 stanowiskach

Liczba stanowisk

2016 r.

Liczba stanowisk

2019 r.

obecność tropów

21

8

obecność odchodów suchych

4

4

obecność odchodów wilgotnych

18

18

Obecność kopców zapachowych

11

4

 

Zapraszamy do Drawieńskiego Parku Narodowego. Osobiście poznaj tę wyjątkową przyrodę.

Dane zebrał i opracował Szymon Śródecki, Sekcja Monitoringu DPN

Red. Joanna Osińska, Dział Udostępniania i Edukacji DPN

Drukuj
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Karmnik Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
  • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
  • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
  • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
  • fot. Józef Borsuk
  • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Wydra, fot. C. Korkosz
  • Bielik, fot. Marcin Bielatko
  • Drawa, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]